Nika__vernisaz__Tomáš_Račák_Oskar_Koutný___web__008

Galerie Nika

Nika Gallery

Komunikují galerie dostatečně? A jaká role patří grafickému designérovi v této konverzaci mezi výstavou a jejím divákem? Současné umění má mnoho form. A pro širokou veřejnost nemusí být vždy srozumitelné. Pokud chceme, aby kultura a umění získala větší podporu u veřejnosti, tak bychom se měli soustředit právě na její komunikaci. Vizuální styl, který jsme připravili pro Galerii Nika je kolektivní projekt, kde kurátor/ka, umělec/kyně a grafický designér/ka připravují scénář pro úvodní video, které otevírá hlavní témata konkrétní výstavy. Touto cestou se snažíme představit obsah potencionálnímu recipientovi. Záměrně využíváme kameru Gopro, čímž simulujeme pohled návštěvníka galerie.   

Koncept: Jan Stuchlík & Jaroslava Straková
Kamera & Grafický design: Jan Stuchlík & Jaroslava Straková

Instagram Galerie

How should galleries communicate to their visitors? And which place belongs to a graphic designer in the conversation between an exhibition and its recipient? Contemporary art has many forms. And it might not always be understandable for the general public. If we want to make a more apprehensible relationship between them, we should focus on communication. Our brand identity for Nika Gallery is a cooperative project, where curator, artist and graphic designer together prepare screenplay for an introductory video, which opens the main themes of each exhibition. In this way, we try to approximate content to a potential visitor and show her/him what enjoyment visiting a gallery can be.

Concept: Jan Stuchlík & Jaroslava Straková
Camera & Graphic design: Jan Stuchlík & Jaroslava Straková 

Gallery Instagram

Nika__MyLifeBeLike__websize_001 (1)
Nika__Sabina_Falcmanova___001
nika_cover
IMG_9060
241176549_1268608740311754_1958265017420492064_n
IMG_9057
241349527_250132356969436_7373839478853555270_n
IMG_1209
241024113_2552544728225710_795047948198857366_n
IMG_0880
IMG_7411-2
IMG_1208
IMG_0879
240972983_247265640597224_1563690268792019728_n
IMG_0878

Selected Works

SPARTAProject type

Missing studiesProject type

Umění oceňovatProject type

Last CompetitionProject type

Muraena CarbonProject type

CetehProject type

Output Audio GalleryProject type

AbtsmolenProject type

FAMUFESTProject type

BicyklProject type

KurtoviProject type

Festival SvobodyFestival Svobody