output

Output audio gallery

Vizuální styl galerie není určen. Alespoň ne v typografii, obrazu nebo kompozici. Je proměnlivý. Jediný společný prvek zde zastupuje pauzovací průhledný papír a černý tisk. Každá výstava má odlišené grafické zpracování. Přitom dohromady tvoří jednotnou vizuální stopu. Naprostá volnost vizualizace pro další grafické designéry, kteří budou pro galerii pracovat. Output je audio galerie, která vystavuje pouze za pomoci zvuku. Proto jsme se rozhodli tisknout pouze na pauzovací papír, aby tak mohl vzniknout pouze lehký a nepatřičný příspěvek do obrazové produkce, který zároveň stabilizuje celou identitu galerie.

Kurátor: Jonáš Richter
Grafický design: Jan Stuchlík 

The visual style of the gallery is not specified, at least in typography, image or composition. It is variable. Pause paper and print with black colour represent a common element. Although every exhibition would have a different graphic design, thanks to material and print complete visual style will be functional and recognizable for users. Output is an audio gallery, which exhibits art pieces only with audio. Therefore I decided on this type of paper because I wanted to make just an undue contribution to the poster production.  

Curator: Jonáš Richter
Graphic design: Jan Stuchlík 

50746338_2410616179012872_720966116683284480_n
Návrhová plocha 4
Návrhová plocha 1
Návrhová plocha 2
Návrhová plocha 3
output_3
82559789-4F60-458C-9912-AD44DE6A5BD4
FD13F691-DA60-4807-BFE0-32967E42C9E0

Selected Works

SPARTAProject type

Missing studiesProject type

Umění oceňovatProject type

Last CompetitionProject type

Muraena CarbonProject type

CetehProject type

AbtsmolenProject type

FAMUFESTProject type

BicyklProject type

Nika GalleryProject type

KurtoviProject type

Festival SvobodyFestival Svobody