ceteh_cover

Ceteh

Rok / Year: 2020

[CZE]

Publikace zachycuje vývoj tábora, který se během čtyřiceti let v mnohém proměnil a v mnohém zůstal původní. Ambicí této knížky není mapovat a představit tábornictví jako takové. Knížka se snaží ukázat fenomén jedné buňky, která hraje pouze nepatřičnou roli v obrovském světě tábornictví. I přesto v našem malém prostředí prožíváme zážitky, které jsou často neopakovatelné a které dlouho vydrží. Jsou to prožitky a zkušenosti, které sbíráme a ze kterých čerpáme v naší dospělosti. Možná proto pokračujeme v tom, co děláme a snažíme se to předat dalším generacím.

Tábor je útěk od civilizace a hledání svobody v přírodě. Tábor jsou emoce, dobrodružství, kamarádství, pokora, hrdost a zábava. Táborem nás provází tzv. ceteh neboli celotáborová hra. To jest příběh, díky kterému se dostáváme ze zaběhnuté reality kamsi do neznáma a fantazie. Prožíváme záhady, napětí, lásku i strasti, většinou ve snaze pomoci tam, kde je to potřeba.

[CZE]

Publikace zachycuje vývoj tábora, který se během čtyřiceti let v mnohém proměnil a v mnohém zůstal původní. Ambicí této knížky není mapovat a představit tábornictví jako takové. Knížka se snaží ukázat fenomén jedné buňky, která hraje pouze nepatřičnou roli v obrovském světě tábornictví. I přesto v našem malém prostředí prožíváme zážitky, které jsou často neopakovatelné a které dlouho vydrží. Jsou to prožitky a zkušenosti, které sbíráme a ze kterých čerpáme v naší dospělosti. Možná proto pokračujeme v tom, co děláme a snažíme se to předat dalším generacím.

Tábor je útěk od civilizace a hledání svobody v přírodě. Tábor jsou emoce, dobrodružství, kamarádství, pokora, hrdost a zábava. Táborem nás provází tzv. ceteh neboli celotáborová hra. To jest příběh, díky kterému se dostáváme ze zaběhnuté reality kamsi do neznáma a fantazie. Prožíváme záhady, napětí, lásku i strasti, většinou ve snaze pomoci tam, kde je to potřeba.

[ENG]

The publication depicts one summer camp, which changed in many ways, but it has stayed original in some of them. The ambition of this book is not to map or introduce summer camping itself. The book shows only the phenomena of the one cell, which plays an inappropriate role in the vast world of camping. Despite that, we enjoy experiences, which used to be often unrepeatable, significant and valuable in our adulthood. Therefore, we are continuing in what we do, and we are trying to pass it on to future generations.

Summer camp is an escape from civilization and looking for freedom in nature. It is emotions, adventure, friendship, humility, pride and entertainment. That what accompanies us through the camp is called Ceteh. The story takes us from realization to unknown fantasy. We experience mysteries, stress, love and suffering mostly in our effort to help there, where it is needed.

[ENG]

The publication depicts one summer camp, which changed in many ways, but it has stayed original in some of them. The ambition of this book is not to map or introduce summer camping itself. The book shows only the phenomena of the one cell, which plays an inappropriate role in the vast world of camping. Despite that, we enjoy experiences, which used to be often unrepeatable, significant and valuable in our adulthood. Therefore, we are continuing in what we do, and we are trying to pass it on to future generations.

Summer camp is an escape from civilization and looking for freedom in nature. It is emotions, adventure, friendship, humility, pride and entertainment. That what accompanies us through the camp is called Ceteh. The story takes us from realization to unknown fantasy. We experience mysteries, stress, love and suffering mostly in our effort to help there, where it is needed.

1
2
3
4
5
6
7
9

Další projekty / Next projects

Merch navždyProject type

Book in ProgressProject type

Hyb4 GalerieProject type

SwapProject type

"Nos na stůl!"Project type

Highway MindwayProject type

Hřbitov SuchdolProject type

Comaterial.spaceProject type

Lauderovy školyProject type

KolumbusProject type

Ostrov KnížákProject type

FAMUFEST katalogProject type

Missing studiesProject type

SYMPASYMPOProject type

KronospanProject type

AbtsmolenProject type

UMPRUM IS ALSO HEREProject type

FAMUFESTProject type

Nika GalleryProject type

Output Audio GalleryProject type

Festival SvobodyFestival Svobody

KurtoviProject type

Last CompetitionProject type

Muraena CarbonProject type

BicyklProject type