ceteh_cover

Ceteh

Publikace zachycuje vývoj tábora, který se během čtyřiceti let v mnohém proměnil a v mnohém zůstal původní. Ambicí této knížky není mapovat a představit tábornictví jako takové. Knížka se snaží ukázat fenomén jedné buňky, která hraje pouze nepatřičnou roli v obrovském světě tábornictví. I přesto v našem malém prostředí prožíváme zážitky, které jsou často neopakovatelné a které dlouho vydrží. Jsou to prožitky a zkušenosti, které sbíráme a ze kterých čerpáme v naší dospělosti. Možná proto pokračujeme v tom, co děláme a snažíme se to předat dalším generacím.

Tábor je útěk od civilizace a hledání svobody v přírodě. Tábor jsou emoce, dobrodružství, kamarádství, pokora, hrdost a zábava. Táborem nás provází tzv. ceteh neboli celotáborová hra. To jest příběh, díky kterému se dostáváme ze zaběhnuté reality kamsi do neznáma a fantazie. Prožíváme záhady, napětí, lásku i strasti, většinou ve snaze pomoci tam, kde je to potřeba.

Editace: Jan Stuchlík 
Grafický design: Jan Stuchlík

The publication is about a Summer camp, which has been changed in many ways, but in many ways has stayed original. The ambition of this book is not to map or introduce summer camping itself. The book shows only the phenomena of the one cell, which plays an inappropriate role in the huge world of camping. Despite that, we enjoy experiences, which use to be often unrepeatable, significant and useful in our adulthood. Maybe, therefore, we are continuing in what we do and we are trying to pass it on to future generations.

Summer camp is an escape from civilization and looking for freedom in nature. It is emotions, adventure, friendship, humility, pride and entertainment. That what is accompanies us through the camp is called Ceteh. The story, which takes us from realization to unknown fantasy. We experience mysteries, stress, love and suffering mostly in our effort to help there, where it is needed.

Edit: Jan Stuchlík
Graphic design: Jan Stuchlík

1
2
3
4
5
6
7
9

Selected Works

SPARTAProject type

Missing studiesProject type

Umění oceňovatProject type

Last CompetitionProject type

Muraena CarbonProject type

Output Audio GalleryProject type

AbtsmolenProject type

FAMUFESTProject type

BicyklProject type

Nika GalleryProject type

KurtoviProject type

Festival SvobodyFestival Svobody