cover_famu_final_final

FAMUFEST

 

FAMUFEST

 

FAMUFEST

 

FAMUFEST

 

FAMUFEST

 

Klient / Client: FAMU 
Soutěž / Competition: 1. místo / 1st place
Rok / Year: 2020–2021
 

Klient / Client: FAMU 
Soutěž / Competition: 1. místo / 1st place

 

Klient / Client: FAMU 
Soutěž / Competition: 1. místo / 1st place

 

Klient / Client: FAMU 
Soutěž / Competition: 1. místo / 1st place

 

Klient / Client: FAMU 
Soutěž / Competition: 1. místo / 1st place

 

[CZE]

Kompletní vizuální styl a online komunikace pro 37. ročník FAMUFESTu. Svou prací chci vždy otevírat aktuální témata nebo problematiky daného odvětví. U FAMUFESTU jsme upozornili na soudobý stav kinematografie a zaměřili jsme se na diváka, který si v současné nadprodukci pohyblivého obrazu musí umět vybrat. Jsem rád, že FAMU přistoupila na náš návrh a výhrou v soutěži nám dala možnost vizuální styl zrealizovat. 

"Ve světě zatíženém vizuální nadprodukcí na diváka dolehla role editora svého vlastního spektra; online databáze filmů a seriálů nemají takřka konce a jsme to my sami, kdo přímo ovlivňuje míru kvality kinematografických zážitků, které pustíme do svého zorného pole. Ve vizuálním stylu reprezentujeme pomocí fotografie člověka jako diváka-editora pohyblivého obrazu současnosti, jehož spektrum je výrazně formováno jeho identitou. Promítáme na něj festivalové snímky s cílem poukázat na zodpovědnost za vlastní výběr, kterou zdůrazňujeme použitím titulků reagujících na kulturu streamovacích platforem a sociálních sítí. Snažíme se tak otevřít dialog nad soudobou filmovou produkcí a kulturou."

Art Direction: Jan Stuchlík 
Grafický design: Jan Stuchlík
Fotografie: Edita Kubištová
Kamera: Jan Vališ
Produkce: Barbora Smotlachová

Instagram Festivalu

[CZE]

Kompletní vizuální styl a online komunikace pro 37. ročník FAMUFESTu. Svou prací chci vždy otevírat aktuální témata nebo problematiky daného odvětví. U FAMUFESTU jsme upozornili na soudobý stav kinematografie a zaměřili jsme se na diváka, který si v současné nadprodukci pohyblivého obrazu musí umět vybrat. Jsem rád, že FAMU přistoupila na náš návrh a výhrou v soutěži nám dala možnost vizuální styl zrealizovat. 

"Ve světě zatíženém vizuální nadprodukcí na diváka dolehla role editora svého vlastního spektra; online databáze filmů a seriálů nemají takřka konce a jsme to my sami, kdo přímo ovlivňuje míru kvality kinematografických zážitků, které pustíme do svého zorného pole. Ve vizuálním stylu reprezentujeme pomocí fotografie člověka jako diváka-editora pohyblivého obrazu současnosti, jehož spektrum je výrazně formováno jeho identitou. Promítáme na něj festivalové snímky s cílem poukázat na zodpovědnost za vlastní výběr, kterou zdůrazňujeme použitím titulků reagujících na kulturu streamovacích platforem a sociálních sítí. Snažíme se tak otevřít dialog nad soudobou filmovou produkcí a kulturou."

Koncept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Grafický design: Jan Stuchlík
Fotografie: Edita Kubištová
Kamera: Jan Vališ
Produkce: Barbora Smotlachová

Instagram Festivalu

[CZE]

Kompletní vizuální styl a online komunikace pro 37. ročník FAMUFESTu. Svou prací chci vždy otevírat aktuální témata nebo problematiky daného odvětví. U FAMUFESTU jsme upozornili na soudobý stav kinematografie a zaměřili jsme se na diváka, který si v současné nadprodukci pohyblivého obrazu musí umět vybrat. Jsem rád, že FAMU přistoupila na náš návrh a výhrou v soutěži nám dala možnost vizuální styl zrealizovat. 

"Ve světě zatíženém vizuální nadprodukcí na diváka dolehla role editora svého vlastního spektra; online databáze filmů a seriálů nemají takřka konce a jsme to my sami, kdo přímo ovlivňuje míru kvality kinematografických zážitků, které pustíme do svého zorného pole. Ve vizuálním stylu reprezentujeme pomocí fotografie člověka jako diváka-editora pohyblivého obrazu současnosti, jehož spektrum je výrazně formováno jeho identitou. Promítáme na něj festivalové snímky s cílem poukázat na zodpovědnost za vlastní výběr, kterou zdůrazňujeme použitím titulků reagujících na kulturu streamovacích platforem a sociálních sítí. Snažíme se tak otevřít dialog nad soudobou filmovou produkcí a kulturou."

Art Direction: Jan Stuchlík 
Grafický design: Jan Stuchlík
Fotografie: Edita Kubištová
Kamera: Jan Vališ
Produkce: Barbora Smotlachová

Instagram Festivalu

[CZE]

Kompletní vizuální styl a online komunikace pro 37. ročník FAMUFESTu. Svou prací chci vždy otevírat aktuální témata nebo problematiky daného odvětví. U FAMUFESTU jsme upozornili na soudobý stav kinematografie a zaměřili jsme se na diváka, který si v současné nadprodukci pohyblivého obrazu musí umět vybrat. Jsem rád, že FAMU přistoupila na náš návrh a výhrou v soutěži nám dala možnost vizuální styl zrealizovat. 

"Ve světě zatíženém vizuální nadprodukcí na diváka dolehla role editora svého vlastního spektra; online databáze filmů a seriálů nemají takřka konce a jsme to my sami, kdo přímo ovlivňuje míru kvality kinematografických zážitků, které pustíme do svého zorného pole. Ve vizuálním stylu reprezentujeme pomocí fotografie člověka jako diváka-editora pohyblivého obrazu současnosti, jehož spektrum je výrazně formováno jeho identitou. Promítáme na něj festivalové snímky s cílem poukázat na zodpovědnost za vlastní výběr, kterou zdůrazňujeme použitím titulků reagujících na kulturu streamovacích platforem a sociálních sítí. Snažíme se tak otevřít dialog nad soudobou filmovou produkcí a kulturou."

Koncept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Grafický design: Jan Stuchlík
Fotografie: Edita Kubištová
Kamera: Jan Vališ
Produkce: Barbora Smotlachová

Instagram Festivalu

Kompletní vizuální styl a online komunikace pro 37. ročník FAMUFESTu. Svou prací chci vždy otevírat aktuální témata nebo problematiky daného odvětví. U FAMUFESTU jsme upozornili na soudobý stav kinematografie a zaměřili jsme se na diváka, který si v současné nadprodukci pohyblivého obrazu musí umět vybrat. Jsem rád, že FAMU přistoupila na náš návrh a výhrou v soutěži nám dala možnost vizuální styl zrealizovat. 

"Ve světě zatíženém vizuální nadprodukcí na diváka dolehla role editora svého vlastního spektra; online databáze filmů a seriálů nemají takřka konce a jsme to my sami, kdo přímo ovlivňuje míru kvality kinematografických zážitků, které pustíme do svého zorného pole. Ve vizuálním stylu reprezentujeme pomocí fotografie člověka jako diváka-editora pohyblivého obrazu současnosti, jehož spektrum je výrazně formováno jeho identitou. Promítáme na něj festivalové snímky s cílem poukázat na zodpovědnost za vlastní výběr, kterou zdůrazňujeme použitím titulků reagujících na kulturu streamovacích platforem a sociálních sítí. Snažíme se tak otevřít dialog nad soudobou filmovou produkcí a kulturou."

Koncept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Grafický design: Jan Stuchlík
Fotografie: Edita Kubištová
Kamera: Jan Vališ
Produkce: Barbora Smotlachová

Instagram Festivalu

[ENG]

Complete brand identity and online communication for 37th FAMUFEST. I have always wanted to open up actual topics in my work. In this case, we pointed out the current status of cinematography in 2020. Therefore we focused on the spectator, who has to know to choose in an overproduction of moving images. I was thrilled that FAMU had chosen our work, and that we could implement our proposal.

"In the World overwhelmed by visual overproduction, the role of the editor's spectrum has fallen upon the viewer. An online database of films and shows has no end, and it is us who directly influence the quality of cinematographic experience we let into our field of vision. In this visual style, through photography, we represent humans as spectator-editors of moving images of the present, whose spectrum is significantly shaped by their identity. We screen festival films on his body to point out the responsibility for our own choice, which we emphasize by using subtitles that respond to the culture of streaming platforms and social networks. We aim to open the dialogue about contemporary film production and culture."

Art Direction: Jan Stuchlík 
Graphic Design: Jan Stuchlík
Photography: Edita Kubištová
Camera: Jan Vališ
Production: Barbora Smotlachová

Festival Instagram

[ENG]

Complete brand identity and online communication for 37th FAMUFEST. I have always wanted to open actual topics in my work. In this case, we pointed out the current status of cinematography in 2020. Therefore we focused on the spectator, who has to know to choose in an overproduction of moving images. I was thrilled that FAMU had chosen our work, and we could implement our proposal.

"In the World overwhelmed by visual overproduction, the role of editor's spectrum has fallen upon the viewer. An online database of films and shows has no end, and it is us who directly influence the quality of cinematographic experience we let into our field of vision. In this visual style, through photography, we represent humans as spectator-editors of moving images of the present, whose spectrum is significantly shaped by their identity. We screen festival films on his body to point out the responsibility for our own choice, which we emphasize by using subtitles that respond to the culture of streaming platforms and social networks. We aim to open the dialogue about contemporary film production and culture."

Concept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Graphic Design: Jan Stuchlík
Photography: Edita Kubištová
Camera: Jan Vališ
Production: Barbora Smotlachová

Festival Instagram

[ENG]

Complete brand identity and online communication for 37th FAMUFEST. I have always wanted to open actual topics in my work. In this case, we pointed out the current status of cinematography in 2020. Therefore we focused on the spectator, who has to know to choose in an overproduction of moving images. I was thrilled that FAMU had chosen our work, and we could implement our proposal.

"In the World overwhelmed by visual overproduction, the role of editor's spectrum has fallen upon the viewer. An online database of films and shows has no end, and it is us who directly influence the quality of cinematographic experience we let into our field of vision. In this visual style, through photography, we represent humans as spectator-editors of moving images of the present, whose spectrum is significantly shaped by their identity. We screen festival films on his body to point out the responsibility for our own choice, which we emphasize by using subtitles that respond to the culture of streaming platforms and social networks. We aim to open the dialogue about contemporary film production and culture."

Concept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Graphic Design: Jan Stuchlík
Photography: Edita Kubištová
Camera: Jan Vališ
Production: Barbora Smotlachová

Festival Instagram

[ENG]

Complete brand identity and online communication for 37th FAMUFEST. I have always wanted to open actual topics in my work. In this case, we pointed out the current status of cinematography in 2020. Therefore we focused on the spectator, who has to know to choose in an overproduction of moving images. I was thrilled that FAMU had chosen our work, and we could implement our proposal.

"In the World overwhelmed by visual overproduction, the role of editor's spectrum has fallen upon the viewer. An online database of films and shows has no end, and it is us who directly influence the quality of cinematographic experience, which we let into our field of vision. In this visual style, through photography, we represent humans as spectator-editors of moving images of the present, whose spectrum is significantly shaped by their identity. We screen festival films on his body to point out the responsibility for our own choice, which we emphasize by using subtitles that respond to the culture of streaming platforms and social networks. We aim to open the dialogue about contemporary film production and culture."

Concept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Graphic Design: Jan Stuchlík
Photography: Edita Kubištová
Camera: Jan Vališ
Production: Barbora Smotlachová

Festival Instagram

[ENG]

Complete brand identity and online communication for 37th FAMUFEST. I have always wanted to open actual topics in my work. In this case, we pointed out the current status of cinematography in 2020. Therefore we focused on the spectator, who has to know to choose in an overproduction of moving images. I was thrilled that FAMU had chosen our work, and we could implement our proposal.

"In the World overwhelmed by visual overproduction, the role of editor's spectrum has fallen upon the viewer. An online database of films and shows has no end, and it is us who directly influence the quality of cinematographic experience, which we let into our field of vision. In this visual style, through photography, we represent humans as spectator-editors of moving images of the present, whose spectrum is significantly shaped by their identity. We screen festival films on his body to point out the responsibility for our own choice, which we emphasize by using subtitles that respond to the culture of streaming platforms and social networks. We aim to open the dialogue about contemporary film production and culture."

Concept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Graphic Design: Jan Stuchlík
Photography: Edita Kubištová
Camera: Jan Vališ
Production: Barbora Smotlachová

Festival Instagram

A2_3
A2_4
A2_2
R1-04058-0037
Čepení
insta_3
316A0025
Do dálky lodí
insta_4
EVENT_final 2
event_cover_2_nalepka
event_cover_3_nalepka
famfest_cover
kongres IG
verejny prostor 1_IG_1080x1080motionblur
raiff
profil_FF37 (kopie)
ig_2
IG3
006
003
002
_Y0A6742-2
Kopie souboru krabice1
20210423-FAMUfest_cena-Ilona a Kuba_8626
20210423-FAMUfest_cena-Ilona a Kuba_8765-Edit copy
FAMUFEST – autokino – Jonathan Machander-6963 (1)

Další projekty / Next projects

Merch navždyProject type

Book in ProgressProject type

Hyb4 GalerieProject type

SwapProject type

"Nos na stůl!"Project type

Highway MindwayProject type

Hřbitov SuchdolProject type

Comaterial.spaceProject type

Lauderovy školyProject type

KolumbusProject type

Ostrov KnížákProject type

FAMUFEST katalogProject type

Missing studiesProject type

SYMPASYMPOProject type

KronospanProject type

AbtsmolenProject type

UMPRUM IS ALSO HEREProject type

Nika GalleryProject type

Output Audio GalleryProject type

Festival SvobodyFestival Svobody

CetehProject type

KurtoviProject type

Last CompetitionProject type

Muraena CarbonProject type

BicyklProject type