FAMUFEST – autokino – Jonathan Machander-6963 (1)

FAMUFEST

čtverec_web_vypln

Kompletní vizuální styl a online komunikace pro 37. ročník FAMUFESTu. Svou prací chci vždy otevírat aktuální témata nebo problematiky daného odvětví. U FAMUFESTU jsme upozornili na soudobý stav kinematografie a zaměřili jsme se na diváka, který si v současné nadprodukci pohyblivého obrazu musí umět vybrat. Jsem rád, že FAMU přistoupila na náš návrh a výhrou v soutěži nám dala možnost vizuální styl zrealizovat. 

"Ve světě zatíženém vizuální nadprodukcí na diváka dolehla role editora svého vlastního spektra; online databáze filmů a seriálů nemají takřka konce a jsme to my sami, kdo přímo ovlivňuje míru kvality kinematografických zážitků, které pustíme do svého zorného pole. Ve vizuálním stylu reprezentujeme pomocí fotografie člověka jako diváka-editora pohyblivého obrazu současnosti, jehož spektrum je výrazně formováno jeho identitou. Promítáme na něj festivalové snímky s cílem poukázat na zodpovědnost za vlastní výběr, kterou zdůrazňujeme použitím titulků reagujících na kulturu streamovacích platforem a sociálních sítí. Snažíme se tak otevřít dialog nad soudobou filmovou produkcí a kulturou."

Koncept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Grafický design: Jan Stuchlík
Fotografie: Edita Kubištová
Kamera: Jan Vališ
Produkce: Barbora Smotlachová

Instagram Festivalu

Complete brand identity and online communication for 37th FAMUFEST. I have always wanted to open actual topics in my work. In this case, we pointed out the current status of cinematography in 2020. Therefore we focused on the spectator, who has to know to choose in an overproductionn of moving images. I was very glad that FAMU had chosen our work and we were able to implement our proposal.

"In the World overwhelmed by visual overproduction, the role of editor's own spectrum has fallen upon the viewer; an online database of films and shows has merely no ending and it is us, who directly influence the level of quality of cinematographic experience, which we let into our field of vision. In this visual style, through photography, we represent humans as spectator-editors of moving images of the present, whose spectrum is significantly shaped by their identity. We screen festival films on his body to point out the responsibility for our own choice, which we emphasize by using subtitles that respond to the culture of streaming platforms and social networks. We aim to open the dialogue about contemporary film production and culture."

Concept: Jan Stuchlík & Edita Kubištová 
Graphic Design: Jan Stuchlík
Photography: Edita Kubištová
Camera: Jan Vališ
Production: Barbora Smotlachová

Festival Instagram

DSC_1654
A2_3
A2_4
A2_2
316A0025
R1-04058-0037
Čepení
Maso
insta_3
insta_4
EVENT_final 2
event_cover_2_nalepka
event_cover_3_nalepka
Snímek obrazovky 2021-05-09 v 23.26.35
verejny prostor 1_IG_1080x1080motionblur
raiff
profil_FF37 (kopie)
ig_2
IG3
006
003
002
_Y0A6742-2
Kopie souboru krabice1
20210423-FAMUfest_cena-Ilona a Kuba_8626
20210423-FAMUfest_cena-Ilona a Kuba_8765-Edit copy

Selected Works

SPARTAProject type

Missing studiesProject type

Umění oceňovatProject type

Last CompetitionProject type

Muraena CarbonProject type

CetehProject type

Output Audio GalleryProject type

AbtsmolenProject type

BicyklProject type

Nika GalleryProject type

KurtoviProject type

Festival SvobodyFestival Svobody