pocitac

Last Competition

Last Competition

Last Competition

Last Competition

[CZE]

Projekt „Poslední soutěž” se zabývá duševním zdravím soutěžícího, v tomto případě mě samotného. Po dobu jednoho měsíce jsem se za účelem studie zúčastnil třech vypsaných soutěží v rámci svého oboru. Každý den jsem si kladl ty samé otázky, které byly navrženy společně s psychologem tak, abych se dokázal co nejvíce otevřít. Video obsahuje výběr momentů které, pro mě byly rezonující a zároveň vhodné pro předání postoje k samotné problematice. Snažím se reflektovat soudobou skutečnost, kdy mladí lidé uměleckých profesí jsou pro získání dostačujícího životního standardu pasivně nuceni obstát v soutěžích.

Film

[CZE]

Projekt „Poslední soutěž” se zabývá duševním zdravím soutěžícího, v tomto případě mě samotného. Po dobu jednoho měsíce jsem se za účelem studie zúčastnil třech vypsaných soutěží v rámci svého oboru. Každý den jsem si kladl ty samé otázky, které byly navrženy společně s psychologem tak, abych se dokázal co nejvíce otevřít. Video obsahuje výběr momentů které, pro mě byly rezonující a zároveň vhodné pro předání postoje k samotné problematice. Snažím se reflektovat soudobou skutečnost, kdy mladí lidé uměleckých profesí jsou pro získání dostačujícího životního standardu pasivně nuceni obstát v soutěžích.

Film

[ENG]

Project "Last Competition" deals with the mental health of a competitor, in this case, myself. For the purpose of study, I attended three announced competitions in my discipline. I was asking myself the same questions every day for one month. Questions were designed by psychologists to open up myself the most. Short movie content selection of moments, which were resonated with me and were appropriated to show my position on the current problem. I try to reflect the fact that young people in the art professions are passively forced to succeed in the competition to gain a basic standard of living.

friends
krabice
dodavka
instagram1
instagram1_2

Další projekty / Next projects

Merch navždyProject type

Book in ProgressProject type

Hyb4 GalerieProject type

SwapProject type

"Nos na stůl!"Project type

Highway MindwayProject type

Hřbitov SuchdolProject type

Comaterial.spaceProject type

Lauderovy školyProject type

KolumbusProject type

Ostrov KnížákProject type

FAMUFEST katalogProject type

Missing studiesProject type

SYMPASYMPOProject type

KronospanProject type

AbtsmolenProject type

UMPRUM IS ALSO HEREProject type

FAMUFESTProject type

Nika GalleryProject type

Output Audio GalleryProject type

Festival SvobodyFestival Svobody

CetehProject type

KurtoviProject type

Muraena CarbonProject type

BicyklProject type